Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Obraćanje zaposlenima

Štampa PDF

Poštovani radnici Đerdap usluga,

obraćam Vam se kao vaš dugogodišnji direktor, poštujući sva ljudska prava i različite političke stavove i mišljenja, ne dozvolite da vas u ovom političkom marketingu zbuni izjava našeg sugrađanina i kandidata na izborima za Predsednika Opštine, Radovana Arežine, predstavnika SPS-a.

scroll back to top
Opširnije...
 

Kurs za interne proveravače (ISO/IEC 27701:2019)

Štampa PDF


Nakon Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, standard ISO/IEC 27701:2019 utvrđuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano unapređivanje sistema menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS).

scroll back to top
Opširnije...
 

Upoznavanje zaposlenih sa standardom SRPS ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti

Štampa PDF
U skladu sa proširenjenjem i nadogradnjom standarda SRPS ISO/IEC 27001, u utorak, 15. septembra 2020. godine,
scroll back to top
Opširnije...
 

Kurs za interne proveravače prema standardu ISO 45001:2018

Štampa PDF

ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO se nalazi u procesu prelaska sa standarda OHSAS 18001 na standard ISO 45001.

scroll back to top
Opširnije...
 

Centar za obuku - saopštenje za javnost

Štampa PDF

Centar za obuku kandidata za vršenje poslova u delatnosti privatnog obezbeđenja ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO, počeo je sa radom 15.09.2016.g u skladu sa ovlašćenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je zbog izmene propisa, zanovljeno 2019.godine za sprovođenje stručne obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, fizičko-tehničku zaštitu i redarsku službu za obezbeđenje javnih okupljanja.

scroll back to top
Opširnije...
 

X sednica Skupštine akcionara Društva

Štampa PDF

Deseta redovna sednica Skupštine akcionara Društva održana je 30. juna 2019.godine u prostorijama Direkcije u Kladovu. Na sednici su usvojeni Godišnji izveštaji za 2016. , 2017. i 2018. godinu. Takođe usvojena je i odluka o raspodeli dobiti i isplati devidende.

scroll back to top
Opširnije...
 

Građevinska sezona

Štampa PDF

Iako građevinska sezona za zaposlene Sektora za izgradnju, planiranje i infrastrikturne radove ĐERDAP USLUGA a.d. traje čitave godine, može se reći da je leto period najintenzivnijih radova.

Tako su u ovom trenutku mehanizacija i ljudstvo angažovani na većem broju gradilišta širom kladovske opštine.

scroll back to top
Opširnije...
 

Intenzivirani infrastrukturni radovi

Štampa PDF

Zaposleni Sektora za izgradnju, održavanje i infrastrukturne radove ĐERDAP USLUGE A.D. i ovu građevinsku sezonu koriste za završetak značajnih infrastrukturnih radova na području opštine Kladovo.

scroll back to top
Opširnije...
 


Strana 1 od 18

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''
efakture@djerdapusluge.co.rs

scroll back to top

scroll back to top
Google+