Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja Centar za obuku - saopštenje za javnost

Centar za obuku - saopštenje za javnost

Štampa PDF

Centar za obuku kandidata za vršenje poslova u delatnosti privatnog obezbeđenja ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO, počeo je sa radom 15.09.2016.g u skladu sa ovlašćenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je zbog izmene propisa, zanovljeno 2019.godine za sprovođenje stručne obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, fizičko-tehničku zaštitu i redarsku službu za obezbeđenje javnih okupljanja.

Od početka rada do danas, po propisanim programima stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, stručnu obuku je pohađalo blizu 300 kandidtata iz Kladova, Borskog okruga i drugih mesta širom Srbije.

Poslednja grupa od 26 kandidata, od kojih 40 procenata osoba ženskog pola, početkom oktobra 2019. godine uspešno je završila stručnu obuku za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite u trajanju od 16 dana, a koja se sastojala od 55 nastavnih časova teorijske obuke iz različitih oblasti (pravni aspekti, oprema za vršenje poslova, vanredne situacije, transport novca, zaštita od požara, prva pomoć i dr.) i 35 nastavnih časova praktične obuke u primeni sredstava prinude i tehnika samoodbrane. Grupa je stručnu obuku završila prosečnom ocenom 4,61 (odličan - ističe se).

U Beogradu, 28.11.2019.g, pred Komisijom za polaganje stručnog ispita MUP RS organizovano je polaganje stručnog ispita kandidate za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite. Ispit je organizovan u zgradi PU za Grad Beograd. Polaganju je pristupilo preko 150 kandidata iz cele Srbije, među kojima i kandidati koji su u oktobru uspešno završili stručnu obuku u Centru za obuku ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO.

Zbog pooštrenih kriterijuma, stručni ispit je položilo oko 50 procenata prijavljenih kandidata, a važno je istaći da su svi kandidati koji su pripremu za polaganje stručnog ispita imali u Centru za obuku ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO, i pored ovakvog kriterijuma, uspešno položili stručni ispit i na taj način ispunili sve uslove za podnošenje zahteva za izdavanje licence za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite, odnosno licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja-bez oružja ili licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem.

Odbor direktora ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO čestita svim organizatorima, administratorima, predavačima i instruktorima Centra za obuku službenika obezbeđenja na postignutom rezultatu, koji je dokaz njihove kompetentnosti i posvećenosti u radu. Učinićemo sve da Centar za obuku nastavi sa postizanjem ovakvih i još boljih rezultata, na ponos Društva i svih građana Kladova, a još više u interesu mladih ljudi koji pribavljanjem licenci za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, doprinose otvaranju novih radnih mesta i zapošljavanju na sve traženijim i, za mlade ljude, atraktivnijim poslovima zaštite lica, imovine i poslovanja.

 

Za Odbor direktora

Karmenka Babić, generalni direktor

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''
efakture@djerdapusluge.co.rs

scroll back to top

scroll back to top
Google+