Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA PROFIL Centar za obuku - CEO
Štampa PDF

 

 

 

 

Centar za obuku službenika obezbeđenja u narednom periodu će organizovati stručne obuke službenika obezbeđenja kao pripremu za polaganje stručnog ispita i sticanje odgovarajućih licenci za kandidate koji već vrše poslove ili su zainteresovani za zapošljavanje u oblasti privatnog obezbeđenja.

Poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti preduzetnici, pravna i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdatu od strane Ministarstva.

CeO u sklopu Đerdap usluge AD Kladovo sprovodi standardizovan i tehnički podržan program po evropskom modelu edukacije polaznika, a u skladu sa propisima Zakona o privatnom obezbeđenju i pravilnikom donetim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Stručne obuke za sticanje odgovarajućih licenci su obavezne prema Zakonu o privatnom obezbeđenju.


Program obuke za poslove fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana predviđa 101 nastavni čas raspoređen u 66 nč teoretskih predavanja po oblastima i temama naznačenim u Pravilniku MUP-a (oblasti i teme), 35 nč programa praktične obuke za primenu fizičke sile i samoodbrane, u sali za vežbanje tehnički opremljenoj u skladu sa propisima.

Kapacitet grupe je do 30 polaznika, u tri akreditovane učionice.

Novi slobodni termini su dostupni nakon 30.09.2016. godine.


PRIJAVE (obrasci):

POJEDINAČNA PRIJAVA

GRUPNA PRIJAVA


CeO sprovodi četiri vrste obuke na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o privatnom obezbeđenju po kome je donet Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja:

Stručna obuka za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Stručna obuka za poslove fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

Stručna obuka za poslove planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

Stručna obuka za poslove montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''

scroll back to top

index.php/dokumenta/finish/3-obrasci-izvetaji-i-informatori-drutva/448-ohsas-18001

 

scroll back to top
Google+