Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja Upoznavanje zaposlenih sa standardom SRPS ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti

Upoznavanje zaposlenih sa standardom SRPS ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti

Štampa PDF
U skladu sa proširenjenjem i nadogradnjom standarda SRPS ISO/IEC 27001, u utorak, 15. septembra 2020. godine,
održan je seminar Upoznavanje zaposlenih sa standardom SRPS ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti - proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti - zahtevi i smernice u ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO.

Seminaru su prisustvovali zaposleni u službama koje imaju pristup podacima o ličnosti, te je potrebno uspostaviti novi pravni okvir u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR i navedenih međunarodnih standarda, koji regulišu oblast obrade podataka o ličnosti i slobodnog kretanja takvih podataka.

Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka, doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).*
GDPR zahteva od svake organizacije koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije (ali i svih lica koja nisu državljani Evropske unije, već samo stanuju u njenim okvirima) da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti.
scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''
efakture@djerdapusluge.co.rs

scroll back to top

scroll back to top
Google+