Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja
Aktuelna dešavanja

Sastanak menadžmenta sa zaposlenima

Štampa PDF

Karmenka Babić, generalni direktor ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo zajedno sa izvršnim i neizvršnim direktorima Društva, održala je u petak 7. juna sastanak sa zaposlenima. Tom prilikom Karmenka Babić upoznala je prisutne sa trenutnim stanjem u Društvu kao i potrebi da se deluje jedinstveno.

scroll back to top
Opširnije...
 

Obuka službenika obezbeđenja

Štampa PDF

U toku je osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja zaposlenih u Đerdap uslugama, u cilju pripreme za polaganje stručnog ispita za dobijanje sertifikata o kompetentnosti i licenci za obavljanje poslova.

scroll back to top
Opširnije...
 

Konstitutivna prva sednica odbora direktora ĐERDAP USLUGE a.d.

Štampa PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon sednice Skupštine ĐERDAP USLUGE a.d. i imenovanja članova Odbora direktora održana je Konstitutivna prva sednica Odbora direktora. Sednici su prisustvovali svi direktori i izvršni: Karmenka Babić, Ljubiša Repman, Zlatko Kostandinović i Dragica Maksimović i neizvršni: Dragomir Paunović, Mile Đorđević, Milojka Radojković, Dragan Marinković i Andrijana Antić. Za predsednika Odbora direktora izabran je Dragomir Paunović, diplomirani fizičar. Boban Marinković ponovo je sekretar Društva.

scroll back to top
Opširnije...
 

Održana Redovna VII sednica akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE

Štampa PDF

Redovna VII sednica Skupštine ĐERDAP USLUGE a.d. , održana je 30. juna u Restoranu „Kristal“ u Kladovu, u prisustvu punomoćnika akcionara, samih akcionara i zaposlenih. Tom prilikom, usvojen je obiman dnevni red i predložene tačke čime je omogućeno usklađivanje normativnih akata društva sa novim zakonom. U okviru Izveštaja o radu za 2011.godinu, Karmenka Babić, generalni direktor istakla je rezultate rada u prethodnoj godini, kao i uspeh menadžmenta na svim poljima od proširenja saradanje sa PD ''HE Đerdap“, povećanja poslova za treća lica, preko uvećanja zarade i svih drugih davanja za zaposlene i akcionare.

scroll back to top
Opširnije...
 


Strana 10 od 14

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''
efakture@djerdapusluge.co.rs

scroll back to top

scroll back to top
Google+