Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja
Aktuelna dešavanja

Poverenje dosadašnjem rukovodstvu

Štampa PDF

6. REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, Kladovo

Na šestoj redovnoj sednici Skupštine Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, održanoj 24.juna 2011.godine u Kladovu gotovo stopostotnom većinom podržano je dosadašnje rukovodstvo kao i pravci razvoja firme. Akcionari su u potpunosti shvatili dosadašnje zalaganje menadžmenta firme u pogledu obezbeđivanja sigurne egzistencije što se videlo i prilikom usvajanja izveštaja Upravnog odbora o radu i poslovanju u 2010.godini.

Generalni direktor Društva Karmenka Babić istakla je da su najvažnija četiri ugovora sa Privrednim Društvom Hidroelektrane Đerdap. Ukupni prihodi iz poslovne saradnje sa PD “HE Đerdap“ iznose 494 miliona dinara. Aktivno učestvujemo na svim tenderima. Svoj finasijski učinak znatno su uvećali pogon Pemci i Služba Standarda za 31%. Ukupno povećanje prihoda u 2010.godini iznosi 43% ili 200 miliona dinara.

scroll back to top
Opširnije...
 

Zaposleni upoznati sa poslovanjem

Štampa PDF

Generalni direktor ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo Karmenka Babić zajedno sa izvršnim direktorima Ljubišom Repman i Zlatkom Kostandinovićem, održala je sastanak sa zaposlenima 13. maja u kongresnoj sali PD ''HE Đerdap''.

Tom prilikom Karmenka Babić prezentovala je prisutnima prethodnu poslovnu godinu kao i rezultate koje je ovo rukovodstvo ostvarilo u toku proteklog perioda.

Upoznavanje sa svim relevantnim pokazateljima poslovanja firme imali su i ostali zaposleni u drugim ograncima Društva.

scroll back to top
 

Kupljena dva kapitalna objekta

Štampa PDF

Osim proširenja novim delatnostima u 2010.godini kupljena su dva velika objekta koji će omogućiti novi pravac razvoja.

Kupljena je najpre Crepo ciglana sa zanatskim pogonom i gliništem koja se prostire na 6 hektara a pod objektima ima više od 10 000 m2 .

Tržišna vrednost nekretnine iznosi 80 miliona dinara, procenjena vrednost 65 miliona a kupljena je za 7,5 miliona dinara.

Glinište će omogućiti eksploataciju šljunka za sopstvene i potrebe drugih.

scroll back to top
Opširnije...
 


Strana 14 od 14

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''
efakture@djerdapusluge.co.rs

scroll back to top

scroll back to top
Google+