Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Građevinska operativa Održavanje obaloutvrda i kanala

Održavanje obaloutvrda i kanala

Štampa PDF

Održavanje i uređenje obaloutvrde i priobalja jedan je od najvažnijih poslova ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo. Zahvaljujući angažovanju građevinske operative, uređena je obala Dunava između dve elektrane tako da ova velika reka ne predstavlja opasnost za ljude, naselja i useve.

Takođe ne treba posebno govoriti o važnosti održavanja odvodnih kanala kao i crpnih stanica u Kladovu, Ljubičevcu, Grabovici, Maloj Vrbici i regulaciji podzemnih voda. Moćne pumpe 24 časa regulišu nivo voda i sprečavaju plavljenje velikih površina obradivog zemljišta .

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''
efakture@djerdapusluge.co.rs

scroll back to top

scroll back to top
Google+