Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja Veliko priznanje za kvalitet rada i poslovanja prema zahtevima standarda ISO 9001 i HACCP

Veliko priznanje za kvalitet rada i poslovanja prema zahtevima standarda ISO 9001 i HACCP

Štampa PDF

Akcionarsko društvo za pružanje usluga Đerdap usluge Kladovo je dobilo i zvaničnu potvrdu, nakon uspešno obavljene sertifikacione provere, da njeno poslovanje ispunjava zahteve standarda ISO 9001:2008 i HACCP. Sertifikati ISO 9001:2008 i HACCP za upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane izdati su Đerdap uslugama od strane sertifikacionog tela StandCert iz Beograda. Model integrisanog sistema menadžmenta (IMS – Integrated Management System), koji smo primenili u našem Društvu predstavlja dobru praksu u oblasti integrisanja standarda, pa i sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednosti hrane.

Sertifikacija je potvrda kvaliteta našeg rada i širokog spektra usluga koje pružamo našim korisnicima usluga, ali na prvom mestu i strateški najvažnijem – PD ’’Hidroelektrane Đerdap’’.

Još od osnivanja, 1996. godine za Đerdap usluge imperativ predstavlja neprekidno poboljšanje kvaliteta organizacije, procesa, proizvoda, usluga, zaposlenih i smanjivanje troškova poslovanja. Dobijanjem sertifikata za poslovanje u okviru standarda ISO 9001 i HACCP Đerdap usluge a.d. je pokazalo svojim korisnicima usluga i drugim zainteresovanim stranama da su njegovi poslovni procesi zasnovani na  principima povećanja efektivnosti i efikasnosti koji predstavljaju osnovne uslove opstanka u ambijentu tržišne privrede i izražene konkurencije.

Proces izrade dokumentacije, implementacije i primene standarda, zaključno sa sertifikacionom proverom integrisanog sistema menadžmenta Đerdap usluge a.d. Kladovo prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i HACCP trajao je dvanaest meseci. Na taj način su Đerdap usluge dobile ova dva prepoznatljiva sertifikata, koji pored toga što su podigli na viši stepen radnu i tehnološku disciplinu, svakako će doprineti i obezbeđenju novih poslova na tržištu u svim oblastima poslovanja.

Dobijanje ovih međunarodno priznatih sertifikata predstavlja veliki uspeh u poslovanju Đerdap usluga i potvrdu da rade, ne samo po visokim standardima i zahtevima korisnika usluga, već zadovoljavaju i svetske standarde u oblasti sistema menadžmenta koje je propisala Međunarodna organizacije za standardizaciju ISO.

 

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''

scroll back to top

 

scroll back to top
Google+