Kanal za odvodjenje bujičnih voda u Tekiji

sreda, 11 mart 2015 09:42
Štampa

Planom zaštite Tekije od bujičnih voda u toku je izgradnja centralnog odvodnog kanala od Dunava do škole, kao i oko same škole.

Do sada su građevinci ĐERDAP USLUGE zajedno sa podizvođačima postavili betonske cevi od Dunava do iznad magistralnog puta kao i oko Osnovne škole, zatim betonirali sa tri strane kanal koji vodi od magistralnog puta do stepeništa, i u toku je betoniranje ploče na tom delu.

 

Takođe u toku je izgradnja kanala na potezu stepeništa do Osnovne škole.

 

Odvodni kanal drenažno kaskadnog je sistema i njegova dužina od Dunava do škole iznosi 285 metara. Širina regulacije kanala gde su kaskade iznosi 3 metara. Ukupno ima 10 kaskada širine 3 metra i dubine od 2 do 3,5 metara. Od Dunava do puta urađene su 2 kaskadne šahte dubine po 6 metara a između su postavljene armirane betonske cevi širine 2 metra. Visinska razlika između mesta ulivanja u Dunav i šahte kod Osnovne škole iznosi 43 metra.

Najteža deonica, po rečima građevinaca ĐERDAP USLUGE bila je od Dunava do iznad magistralnog puta, zato što saobraćaj nije obustavljan već je bio regulisan semaforima, tako da se radilo ispod samog puta.

scroll back to top