Nastavljena građevinska sezona

ponedeljak, 19 januar 2015 07:42
Štampa

 

Nakon novogodišnje pauze zaposleni građevinske operative, transporta i mehanizacije nastavili su sa započetim građevinskim radovima. Jedan od najvećih a i najtežih poslova zbog hitnosti završetka, je izgradnja odvodnog kanala koji će štititi naselje Tekija od bujičnih voda.

Radovi se odvijaju po plani, do sada je završen deo od Dunava do iznad magistralnog puta, a u toku su radovi na deonici kroz park. Nakon izgradnje odvodnog kanala kroz park, sledi nastavak ispod stepeništa do Osnovne škole i povezivanje sa kanalom iznad škole. Zbog velikog nagiba terena izgradnja je složena i zahteva veliki broj takozvanih nivelacionih šahti. Radnici ĐERDAP USLUGE , posao obavljaju po gotovo svim vremenskim uslovima čitave sedmice. Za dosada izvedene radove dobili su pohvale od strane investitora i nadležnih nadzornih organa.

 

Osim na izgradnji odvodnog kanala u Tekiji, građevinci ĐERDAP USLUGE angažovani su i na postavljanju kanalizacione mreže u Kladovu i Brzoj Palanci.

scroll back to top