Đerdap usluge učestvuju u otklanjanju posledica poplave

petak, 19 septembar 2014 15:20
Štampa

Od prvog trenutka početka elementarne nepogode poplave na području opštine Kladovo, menadžment i zaposleni ĐERDAP USLUGE aktivno su se uključili u spašavanje ljudi i otklanjanje posledica.

 

Tako je deo teške mehanizacije bio angažovan na probijanju putnog pravca Kladovo Tekija , kao i na nasipanju i popravci puteva ka Rečici i Manastirici. Takođe, radnicu su bili angažovani i na punjenju džakova, kao i na postavljanju bedema za zaštitu stambenih objekata u Kladušnici.

U izjavi Karmenke Babić , generalnog direktora , za Televiziju Srbije, ona je naglasila da ĐERDAP USLUGE obezbeđuju i hranu za iseljena lica iz Tekije smeštena na Karatašu, kao i da su u dogovoru sa Štabom za vanredne situacije sve svoje kapacitete stavile na raspolaganju , kao i svoju mehanizaciju ali i drugu opremu sa kojom raspolažu kako bi se posledice ove elementarne nepogode što pre sanirale.

scroll back to top