X sednica Skupštine akcionara Društva

ponedeljak, 01 jul 2019 10:49
Štampa

Deseta redovna sednica Skupštine akcionara Društva održana je 30. juna 2019.godine u prostorijama Direkcije u Kladovu. Na sednici su usvojeni Godišnji izveštaji za 2016. , 2017. i 2018. godinu. Takođe usvojena je i odluka o raspodeli dobiti i isplati devidende.

 

Karmenka Babić, generalni direktor upoznala je prisutne sa trenutnom situacijom u Društvu kao i o problemima sa kojima se ĐERDAP USLUGE A.D. suočavaju poslednjih godina. Tom prilikom ukazala je na značaj svih zaposlenih kao i na visok udeo isplate zarada i drugih davanja u ukupnim finasijama. Briga o zaposlenima jedan je od najvažnijih motiva ovog Društva i to se da videti na svakom koraku.

Takođe ukupno poslovanje i angažovanje menadžmenta usmereno je ka profitu ali i očuvanju radnih mesta i edukaciji kadrova. Sa takvom politikom nastaviće se i u buduće uprkos svim teškoćama koje prate poslovanje ovako velikog i složenog privrednog subjekta, istakla je Karmenka Babić, generalni direktor, zahvalivši se članovima menadžmenta Društva na dosadašnjem zalaganju ali i svim zaposlenima koji daju najvažniji doprinos očuvanju, rastu i razvoju Društva.

scroll back to top