Devetnaest godina uspešnog poslovanja

sreda, 25 februar 2015 07:05
Štampa

Na sednici Upravog odbora Javnog preduzeća „Đerdap“, 29.februara 1996. godine osnovano je Preduzeće za pružanje usluga „ Đerdap usluge“ Kladovo. Nakon osnivanja ĐERDAP USLUGE , veoma brzo postaju jedan od najvećih i najznačajnijih kolektiva ne samo na području opštine Kladovo već i šire.

Kolektiv postaje svojevrsna praktična škola za obuku i osposobljavanje mladih stručnjaka što je i danas. Osim za potrebe Elektoprivrede Srbije zaposleni ĐERDAP USLUGE sve više obavljaju poslove i za druge. Gubeći status povlašćene firme kod dobijanja poslova u Elektroprivredi , Društvo nastupa ravnopravno na tenderima i svojim kvalitetom i stručnošću zaposlenih dobija značajne poslove. Gotovo da nema većeg infrastrukturnog objekta u Kladovu i okolini, koji zaposleni ĐERDAP USLUGE nisu izgradili u potpunosti ili pak učestvovali delimično u njegovom nastajanju. Za devetnaest godina koliko kolektiv postoji i koji je u tom periodu pretrpeo i vlasničku transformaciju, postavši od društvenog u akcionarski, posebna pažnja menadžmenta Društva bila je usmetrena ka zaposlenima i akcionarima. I pored otežanih uslova poslovanja poslednjih godina,zbog opšte krize, zaposlenima ĐERDAP USLUGE, redovno su isplaćivane zarade kao i druge prinadležnosti a takođe obuka i bezbednost radnika bili su prioriteti. Ne treba posebno naglašavati da Društvo posluje po najvišim svetskim standarima, za šta su dobijeni odgovarajući sertifikati i da svojom poslovnošću dokazuje da je jedan od lidera u ovom delu Srbije.

 

scroll back to top