Implementiran integrisani sistem menadžmenta(QMS i HACCP)

sreda, 07 avgust 2013 11:23
Štampa

 

U okviru tendencija za uspešno poslovanje po najvišim standardima ĐERDAP USLUGE inplementirale su INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA (QMS I HACCP), a funkcionisanje i primenu IMS-a, potvrdiće Sertifikaciono telo Stand Cert proverom od 21. do 23. avgusta. Nakon sertifikacione provere ĐERDAP USLUGE dobiće Sertifikat o uvođenju INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA u skladu sa zahtevima ISO 9001 i HACCP sistema. Uvođenje najviših standarda u poslovanju Društva posao je kome se pristupilo unazad nekoliko godina i do sada su uspešno obavljene sve tehničke izmene radnih prostora kao i edukacija zaposlenih za savremeniji način poslovanja.

scroll back to top