Crpne stanice

petak, 29 jul 2011 11:01
Štampa

Izgradnjom Hidro elektrane „Đerdap II“ došlo je do podizanja nivoa podzemnih voda kao i potrebe da se one regulišu pumpama u okviru Crpnih stanica. Na području opštine Kladovo postoje 4 crpne stanice i jedan drenažni sistem za održavanje nivoa podzemnih voda, naselja Kladušnica o čijem celodnevnom radu brinu zaposleni Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo.

Najveća i svakako najznačajnija crpna stanica je u naselju Grabovica koja ima 4 ugrađene pumpe snage po 160 kW i kapaciteta 850 litara u sekudi ukupno 3400 l/s. Ova pumpa štiti naselje Grabovica kao i Grabovičko polje.

Crpna stanica Ljubičevac ima 3 pumpe snage po 22kW, kapaciteta 153 l/s ukupno 459 litra u sekundi.

Na crpnoj stanici „Jezero“ ugrađene su 3 drenažne pumpe snage po 45kW, kapaciteta 320 litara u sekundi ukupno 960 l/s i 2 atmosferske pumpe snage 37 kW i kapaciteta 280 l/s.

Crpna stanica „Ribnjak“ ima 3 propelerne pumpe snage po 90 kW , kapaciteta 1000 l/s , ukupno 3000 l/s.

scroll back to top