Održavanje obaloutvrda i kanala

utorak, 12 april 2011 07:07
Štampa

Održavanje i uređenje obaloutvrde i priobalja jedan je od najvažnijih poslova ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo. Zahvaljujući angažovanju građevinske operative, uređena je obala Dunava između dve elektrane tako da ova velika reka ne predstavlja opasnost za ljude, naselja i useve.

Takođe ne treba posebno govoriti o važnosti održavanja odvodnih kanala kao i crpnih stanica u Kladovu, Ljubičevcu, Grabovici, Maloj Vrbici i regulaciji podzemnih voda. Moćne pumpe 24 časa regulišu nivo voda i sprečavaju plavljenje velikih površina obradivog zemljišta .

scroll back to top