Đerdap usluge faktor razvoja i bezbednosti

ponedeljak, 29 septembar 2014 09:48
Štampa

Da su ĐERDAP USLUGE ne samo jedan od najvećih privrednih subjekata ovog dela Istočne Srbije, već i jedan od najznačajanijih faktora obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti pokazale su i najnovije poplave na području opštine Kladovo.

Naime, ljudstvo i mehanizacija ĐERDAP USLUGE među prvima su priskočili u spašavanju stanovništva od bujičnih poplava a zatim i nastavili otklanjanje posledica.

Teška mehanizacija ĐERDAP USLUGE prvog dana počela je probijanje putnog pravca ka Tekiji, da bi nakon toga sa sopstvenim građevinskim mašinama kao i iznajmljenim od Kolubara usluge nastavila rasčišćavanje nanosa u Tekiji i Podvrškoj. Takođe, prevožen je i nasipan šljunak za popravku puteva i mostova u Manastirici, Rečici, Podvrškoj, Kladušnici i u Kladovu, a radnici Društva angažovani su i na ispumpavanju vode u Grabovici.

Zaposleni Službe zaštite obezbeđivali su oštećene dalekovode u Tekiji kako nebi došlo do ugrožavanja stanovništva.

Služba Standarda priprema i distribuira više od hiljadu obroka dnevno za iseljene, vojsku i volontere.

Sav raspoloživi magacinski prostor ustupljen je Crvenom Krstu za skladištetenje humanitarne pomoći.

Inače sve akcije Društva kordinirane su sa Opštinskim štabom za vanredne situacije, a operativnim radom rukovodio je Tim za vanredne situacije ĐERDAP USLUGE.

Značaj Društva, u ovoj vanrednoj situaciji kada je sav raspoloživi potencijal firme angažovan na normalizaciju života u našoj opštini, istakla je i Karmenka Babić, generalni direktor a što je emitovano u emisiji Srbija danas i Dnevnik Javnog servisa Srbije.

scroll back to top