Upoznavanje zaposlenih sa standardom SRPS ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti

ponedeljak, 21 septembar 2020 10:57
Štampa
U skladu sa proširenjenjem i nadogradnjom standarda SRPS ISO/IEC 27001, u utorak, 15. septembra 2020. godine,
održan je seminar Upoznavanje zaposlenih sa standardom SRPS ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti - proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti - zahtevi i smernice u ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO.

Seminaru su prisustvovali zaposleni u službama koje imaju pristup podacima o ličnosti, te je potrebno uspostaviti novi pravni okvir u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR i navedenih međunarodnih standarda, koji regulišu oblast obrade podataka o ličnosti i slobodnog kretanja takvih podataka.

Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka, doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).*
GDPR zahteva od svake organizacije koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije (ali i svih lica koja nisu državljani Evropske unije, već samo stanuju u njenim okvirima) da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti.
scroll back to top